top of page
Leg Tattoos

Follow The White Rabbit

15% rabatt for studenter

Studenter opptil 30 år får 15 % rabatt for tattoo time. Rabatten gjelder ikke minste pris og motiver over 5000,-


Rabatten gjelder for studenter ved universitet, høgskoler, akademier og liknende læreinstitusjoner. Den gjelder også for elever ved offentlige skoler og godkjente privatskoler av liknende art som de offentlige.

Hvem får studentrabatt?

Skolen må ha en varighet (semestervarighet) på minst tre måneder. Studenten/eleven må delta i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid.

Elevene må ha skolegang og studier som hovedvirksomhet med ordinær utdanning som mål. Elever og hjelpepleieelever får rabatt mens de går på skole. Elever som mottar lønn eller annen godtgjørelse (ikke stipend eller legater) som en del av skolegangen, for eksempel lærlinger, har ikke krav på studentrabatt. Dette gjelder for eksempel toller-, postbetjent- eller fengselsbetjentutdanning. Elever som har deltidsjobb ved siden av studier har derimot krav på studentrabatt.

Rabatten blir også gitt til studenter som studerer i utlandet. Samme bestemmelser og krav til legitimasjon gjelder som for studenter i Norge. Har studenten godkjent gyldig bekreftelse på betalt semesteravgift fra en skole med semestervarighet over tre måneder i Norge eller utlandet er kravet for å oppnå rabatt oppfylt når de viser legitimasjon.

Unntatt fra de generelle krav for å få studierabatt, kan voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» få studentrabatt.

Studenter ved undervisningsinstitusjoner som har fast stasjonær fulldagsundervisning på kvelden, og som ikke er korrespondanseskoler får også studentrabatt.

Hva er gyldig legitimasjon?

  • Studiekort/bevis med gyldig semestermerke og foto

  • Attestasjon fra skole som bekrefter skolegang inneværende semester kan vises sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen godkjent legitimasjon med foto

  • ISIC-kort (International Student Identity Card utstedt av Kilroy Norge)


ANSA-kort gir ikke rett til rabatt.

Legitimasjon utstedt for vårsemesteret, eventuelt et helt skoleår (med skoleavslutning i mai/juni) er likevel gyldig til og med 30. september samme år. Studiekort ved universitet og høgskoler, utstedt for høstsemester (med skoleavslutning i desember) er gyldig til og med 31. januar året etter.

Skoleelever som ikke har fått utstedt skolebevis, kan framlegge et skriv hvor skolen dokumenterer at eleven er elev ved skolen.

ID-kort må også vises.

Student %: Welcome
bottom of page